ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

รูปภาพข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด  (Blood Gas) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates