ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/15/2562

เอกสารเพิ่มเติม  สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะถายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง     

สัญญาเลขที่ นฐ0032/15/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates