ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/206/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/ 206/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต) จำนวน ๔ เครื่อง

 

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/206/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561  (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 4 เครื่อง

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates