ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ นฐ 0032/181/2561

ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ 

สัญญาเลขที่ นฐ 0032/181/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates