ข้อมูลสัญญา เลขที่ นฐ0032/142/2561

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

รายการวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 

- ชุดคลุมผ่าตัด ชนิดทั่วไป จำนวน 600 ชุด

- ชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง จำนวน 60 กล่อง

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates