money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำผ้าม่านกั้นเตียงพร้อมติดตั้ง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตู้เย็นขนาด5คิวบิกฟุต จำนวน48ตู้ เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2561 3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 22 มิถุนายน 2561 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 มิถุนายน 2561 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(อุปกรณ์จัดนิทรรศการ) เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(ถุงขยะ)จำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 21 มิถุนายน 2561 4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 4
15 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักแพทย์ 196/91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขปัญหาท่อน้ำดีรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความเย็นชิลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 21 มิถุนายน 2561 2
20 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg๕ ml, injection เขียนโดย orawee 21 มิถุนายน 2561 7

Page 1 of 118

banmenu

Free business joomla templates