money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 9
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary Ptessure Wire) จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 10
3 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 6
4 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 6
5 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 3
6 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 9
7 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 2
8 ประกาศเผยแร่แผนประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 3
9 ประกาศซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2Po (Infusion,ถุงมือ Dispos) เขียนโดย พัสดุ 19 เมษายน 2562 1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 เมษายน 2562 2
11 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 1
12 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 เมษายน 2562 0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 เมษายน 2562 4
14 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2562 5
15 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ส่งยา เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2562 5
16 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2562 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออต้าร์ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Thorasic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2562 14
18 ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดเสื้อผ้า ผู้ป่วย จำนวนประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 เมษายน 2562 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 เมษายน 2562 8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 เมษายน 2562 14

Page 1 of 171

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates