money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 7
2 ประกาศประกวดราคา รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 14 ธันวาคม 2561 5
4 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบบริหารจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล และ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS, Digital X-ray Integrated System and Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 ธันวาคม 2561 8
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 14 ธันวาคม 2561 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกรอบรูปขนาด8x10นิ้ว เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(เกษตรอินทรีย์/GAP)จำนวน7ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำชั้น1 อาคารอุบัติเหตุ เขียนโดย พัสดุ 13 ธันวาคม 2561 5
10 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Chromium Alloy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 6
11 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 5
12 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 ธันวาคม 2561 5
14 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างเลือด จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 ธันวาคม 2561 4
15 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ธันวาคม 2561 7
16 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 12 ธันวาคม 2561 6
17 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 2
18 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 12 ธันวาคม 2561 3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 12 ธันวาคม 2561 1

Page 1 of 148

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates