money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย พัสดุ 28 มกราคม 2563 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสลัดผ้า โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ห้องตรวจจิตเวชเด็ก เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 27 มกราคม 2563 2
8 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มกราคม 2563 8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
11 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดดึงถ่างหน้าท้องชนิดติดกับเตียง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มกราคม 2563 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกบานช่องแสง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2
14 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มกราคม 2563 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถนิสสัน หมายเลขทะเบียน กย-5391 นฐลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบท่อลม เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 1
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 1
18 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มกราคม 2563 5
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์ (Microscope) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มกราคม 2563 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บยา เขียนโดย พัสดุ 27 มกราคม 2563 2

Page 1 of 202

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates