money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิืกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 ตุลาคม 2562 6
2 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลังชนิดที่สามารถงอเข่าได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 ตุลาคม 2562 7
3 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 ตุลาคม 2562 6
4 ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดตรวจหาแอนติเจน (Influenza Antigen Rapid Test Kit) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 18 ตุลาคม 2562 5
5 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 ตุลาคม 2562 11
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 18 ตุลาคม 2562 13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 18 ตุลาคม 2562 5
8 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๕ จำนวน ๑๓ รายการ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 17 ตุลาคม 2562 15
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 ตุลาคม 2562 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโซฟา โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 ตุลาคม 2562 8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 ตุลาคม 2562 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 16 ตุลาคม 2562 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 16 ตุลาคม 2562 5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถวีโก้ เขียนโดย พัสดุ 16 ตุลาคม 2562 5
15 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 ตุลาคม 2562 15
16 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 ตุลาคม 2562 12
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 ตุลาคม 2562 14
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 10 ตุลาคม 2562 26
19 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 ตุลาคม 2562 19
20 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 ตุลาคม 2562 23

Page 1 of 193

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates