money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า/วัสดุประปา เขียนโดย พัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2562 6
2 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและทาสีภายใน อาคารกายภาพชั้น1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2562 7
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2562 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายระบบผลิตน้ำดื่มอัตราการผลิต 24000 ลิตร/วัน โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2562 8
5 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงกั้นห้องหน่วยงานซักฟอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 15 กุมภาพันธ์ 2562 7
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงกั้นห้องหน่วยงานน้ำเกลือ เขียนโดย พัสดุ 14 กุมภาพันธ์ 2562 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตรากการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 12
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 11
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้แบบไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 14 กุมภาพันธ์ 2562 11
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบตัดเอ็นไขว้หลัง ชนิดที่สามารถงอเข่าไห้มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐ องศา จำนวน ๙๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 12
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑,๕๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary Angiography Catheter) จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug -eluting stent) ชนิดโลหะทำจาก Stainless steel จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 9
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนหัวใจและแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ๓ มิติ (Irrigate catheter with Cool point tubing with NavX Patch) จำนวน ๕๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 8
16 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้้ำและทาสีภายใน อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 1 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 14 กุมภาพันธ์ 2562 4
17 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562 5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน11รายการ เขียนโดย พัสดุ 13 กุมภาพันธ์ 2562 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 กุมภาพันธ์ 2562 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 13 กุมภาพันธ์ 2562 3

Page 1 of 162

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates