money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 13
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ธันวาคม 2560 11
10 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ EKG monitors 3 parameter เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 06 ธันวาคม 2560 16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 ธันวาคม 2560 14
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 04 ธันวาคม 2560 15
13 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามาารถเคลื่อนไหวได้ เขียนโดย งานสอบราคา 01 ธันวาคม 2560 17
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 พฤศจิกายน 2560 21
15 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอยิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 30 พฤศจิกายน 2560 27
16 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 พฤศจิกายน 2560 22
17 ประกาศราคากลางจ้างซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 29 พฤศจิกายน 2560 22
18 ประกาศราคากลางจ้างรื้อถอนเสาไฟและย้ายสายเมนไฟฟ้า ด้านหน้า อาคารทวารวดี เขียนโดย พัสดุ 29 พฤศจิกายน 2560 15
19 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เขียนโดย งานสอบราคา 29 พฤศจิกายน 2560 13
20 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก HIV VIRAL LOAD เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 29 พฤศจิกายน 2560 20

Page 1 of 63

banmenu

Free business joomla templates