money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2562 0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ทรวงอกดิจิตอล เขียนโดย พัสดุ 04 ธันวาคม 2562 0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค,ซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2562 2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ นฤมล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2562 1
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๒๐,๐๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 11 ธันวาคม 2562 7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 11 ธันวาคม 2562 4
7 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงกั้นผนังเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 ธันวาคม 2562 4
8 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งบานลูกกรงเหล็กดัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 ธันวาคม 2562 5
9 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกแฟลตพักแพทย์ และเภสัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 09 ธันวาคม 2562 5
10 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี (Dengue NS1Ag, Dengue IgG/IgM) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 ธันวาคม 2562 9
11 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์พิเศษทางเคมีคลินิก (Special Chemistry) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 ธันวาคม 2562 8
12 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด (Blood Gas) จำนวน ๑๕,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 ธันวาคม 2562 7
13 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดาคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HBV Viral Load จำนวน ๗๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 ธันวาคม 2562 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 09 ธันวาคม 2562 4
15 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 06 ธันวาคม 2562 13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 06 ธันวาคม 2562 6
17 ประกาศเผยแพร่่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 06 ธันวาคม 2562 12
18 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๗๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนดิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 06 ธันวาคม 2562 13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,งานบ้าน-งานครัว,โรงงาน,ไฟฟ้าและวิทยุ,โฆษณาและเผยแพร่ เขียนโดย พัสดุ 06 ธันวาคม 2562 14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย พัสดุ 04 ธันวาคม 2562 10

Page 1 of 197

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates