money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 มิถุนายน 2562 3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงสายไฟฟ้าด้านข้างอาคารหลวงพ่อแช่ม โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2562 0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1000 Kva อาคารพักพยาบาล หอ9 โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2562 0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำและพื้นอาคารซักฟอกเก่า โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2562 0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงทาสีแฟลตพักแพทย์และเภสัช 20 ยูนิต โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2562 0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงติดตั้งหลังคาอาคารคลังยาโดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มิถุนายน 2562 0
7 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 มิถุนายน 2562 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 26 มิถุนายน 2562 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 มิถุนายน 2562 3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มิถุนายน 2562 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 25 มิถุนายน 2562 9
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มิถุนายน 2562 15
13 ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔ จำนวน ๕,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มิถุนายน 2562 12
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดข้อเข้าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มิถุนายน 2562 5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 25 มิถุนายน 2562 5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 มิถุนายน 2562 17
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 มิถุนายน 2562 10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อลม เขียนโดย พัสดุ 24 มิถุนายน 2562 9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 มิถุนายน 2562 11
20 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงทาสีหอพักแพทย์ และภฃเภสัช 20 ยูนิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 มิถุนายน 2562 12

Page 1 of 181

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates