money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 17 ตุลาคม 2560 1
2 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารทวารวดีและด้านหน้าอาคารอายุรกรรมชาย1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 06 ตุลาคม 2560 23
3 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 06 ตุลาคม 2560 17
4 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 06 ตุลาคม 2560 17
5 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟท์อาคาร 55 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 06 ตุลาคม 2560 18
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 ตุลาคม 2560 22
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 กันยายน 2560 45
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์พร้อมรั้ว อาคารแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2560 45
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์พร้อมรั้ว อาคารแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2560 28
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2560 45
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีดยา เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 กันยายน 2560 33
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 กันยายน 2560 30
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเล็ก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กันยายน 2560 37
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กันยายน 2560 32
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสาย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 กันยายน 2560 35
16 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก และก่อสร้างถนนคอนกรีต อาคารพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 กันยายน 2560 43
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว พร้อมสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 กันยายน 2560 33
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผ้าดิบสี่เหลี่ยมชั้นเดียว เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 กันยายน 2560 35
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน่ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 31 สิงหาคม 2560 41
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 สิงหาคม 2560 26

Page 1 of 60

banmenu

Free business joomla templates