money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 8
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิส์ (e-bidding) เขียนโดย งานอสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 10
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเพลลทดสอบความไวชองเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๖,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 10
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน(Intravascular ultrasound) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 ตุลาคม 2561 10
5 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 4
6 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (NC PTCA Balloon) จำนวน ๗๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 9
7 ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน (SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 11 ตุลาคม 2561 6
9 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 11 ตุลาคม 2561 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน6ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งพนักพิงทำจากพลาสติก) เขียนโดย พัสดุ 09 ตุลาคม 2561 8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกะบะฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 ตุลาคม 2561 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน5ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 9
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน3รายการ เขียนโดย พัสดุ 08 ตุลาคม 2561 6
20 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลีนิคโรคหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 05 ตุลาคม 2561 15

Page 1 of 137

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates