money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตาข่ายกันนก กระเบื้องยาง ฝ่ายแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 สิงหาคม 2561 0
2 ผู้ชนะประกาศเรื่อง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 สิงหาคม 2561 1
3 ผู้ชนะประกาศเรื่อง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 17 สิงหาคม 2561 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 17 สิงหาคม 2561 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 16 สิงหาคม 2561 6
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 15 สิงหาคม 2561 6
7 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 15 สิงหาคม 2561 7
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 15 สิงหาคม 2561 10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 15 สิงหาคม 2561 8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว เขียนโดย พัสดุ 07 สิงหาคม 2561 1
11 ประกาศประกวดร่างเอกสารสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Platinum Chromium) จำนวน ๑๕๘ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 สิงหาคม 2561 10
12 ประกาศประกวดร่างเอกสารสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน(SC PTCA Balloon) จำนวน ๘๓๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 สิงหาคม 2561 11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 14 สิงหาคม 2561 10
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 14 สิงหาคม 2561 10
15 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 95 รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 สิงหาคม 2561 17
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน4ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวกระบอกสแตนเลสสำหรับใส่กรวยกระดาษ เขียนโดย พัสดุ 10 สิงหาคม 2561 13
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 สิงหาคม 2561 12
20 ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 สิงหาคม 2561 14

Page 1 of 127

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates