money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลังยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 19 สิงหาคม 2562 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 19 สิงหาคม 2562 0
3 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 สิงหาคม 2562 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 สิงหาคม 2562 13
5 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา Clindamycin phosphate ๙๐๐ mg/๖ mL injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 15 สิงหาคม 2562 10
6 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา Factor VIII ๕๐๐ iu concentrate, dried for intravenous ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 15 สิงหาคม 2562 10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ ตัวที่ 1,2,4,5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 15 สิงหาคม 2562 13
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เก้าอี้แถว4ที่นั่ง เขียนโดย พัสดุ 15 สิงหาคม 2562 3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างซ่อมบำรุง ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พัสดุ 15 สิงหาคม 2562 7
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 สิงหาคม 2562 7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคา Matal Sheet อาคารพักแพทย์ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 13 สิงหาคม 2562 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์ภายใน โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 13 สิงหาคม 2562 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 13 สิงหาคม 2562 11
14 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลังยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 สิงหาคม 2562 19
15 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2562 29
16 ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2562 16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล (Mitral valve) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2562 12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการปอดเทียม (Membrane Oxygenator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2562 15
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่่ชนิดตรวจหาแอนติเจน (Influenza Antigen Rapid Test Kit) จำนวน ๑๓,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 สิงหาคม 2562 10
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 07 สิงหาคม 2562 12

Page 1 of 188

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates