money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2560 0
2 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อผ้าดิบสี่เหลี่ยมชั้นเดียว เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 27 มิถุนายน 2560 1
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 23 มิถุนายน 2560 17
4 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2560 10
5 ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนต อาคาร 55 ปี โดยวิธีตกลงราคา เขียนโดย พัสดุ 22 มิถุนายน 2560 15
6 สอบราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 21 มิถุนายน 2560 27
7 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 มิถุนายน 2560 12
8 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 มิถุนายน 2560 18
9 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 มิถุนายน 2560 20
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนแอสเสย์แบบอัตโนมัติ เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 19 มิถุนายน 2560 15
11 ประกวดราคาจัดซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 14 มิถุนายน 2560 44
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 13 มิถุนายน 2560 25
13 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 มิถุนายน 2560 18
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 12 มิถุนายน 2560 17
15 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องปรับการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง และสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร จำนวน 10 เส้น เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 12 มิถุนายน 2560 22
16 ราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถยนต์หน้าอาคารพิเศษ 55 ปี เขียนโดย พัสดุ 08 มิถุนายน 2560 25
17 ประกาศราคากลางเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต เขียนโดย พัสดุ 08 มิถุนายน 2560 26
18 ประกาศราคากลางจ้างจัดสวนด้านหน้าโรงพยาบาลและบริเวณโดยรอบ เขียนโดย พัสดุ 08 มิถุนายน 2560 16
19 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงตกแต่งศูนย์เปล ด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น เขียนโดย พัสดุ 08 มิถุนายน 2560 19
20 สอบราคาจ้างย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 07 มิถุนายน 2560 21

Page 1 of 54

banmenu

Free business joomla templates