money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบอัลตร้าซาวด์และกล้องส่องตรวจเยื้อหุ้มปอด (EBUS,Mini Probe u/s pleuroscopy จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 กรกฎาคม 2563 6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 10 กรกฎาคม 2563 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 10 กรกฎาคม 2563 7
4 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 09 กรกฎาคม 2563 8
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 36,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 09 กรกฎาคม 2563 22
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 128,000 bag และ Dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 34,000 bag ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 09 กรกฎาคม 2563 8
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet จำนวน 3,900,000 tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 09 กรกฎาคม 2563 20
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 08 กรกฎาคม 2563 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 08 กรกฎาคม 2563 12
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 กรกฎาคม 2563 16
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยินของหู จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 03 กรกฎาคม 2563 15
12 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem trihydrate 1 g injection จำนวน 72,000 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (63057399901) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 03 กรกฎาคม 2563 28
13 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cyproterone acetate 50 mg tablet จำนวน 65,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (63067286403) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 03 กรกฎาคม 2563 15
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน - งานครัว,วัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2563 19
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 03 กรกฎาคม 2563 8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำรพ.สต.ตลาดจินดา โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2563 10
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฉีดยาเดิม โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2563 10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงลิฟท์โดยสารตัวที่ 1,2และ5 อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 03 กรกฎาคม 2563 8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 02 กรกฎาคม 2563 14
20 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 01 กรกฎาคม 2563 13

Page 1 of 227

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates