money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 26 มีนาคม 2563 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 26 มีนาคม 2563 8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่ใส่ถังอ๊อกซิเจน เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 10
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเป็นห้องปลอดเชื้อ เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ่้าเมนแอร์ เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 13
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 8
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ชนิดช่องทางเดียวแนวนอน จำนวน ๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 8
11 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 5
12 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Dual chamber rate responsive pacemaker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 9
13 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วย บอลลูน (NC PTCA Balloon) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 7
14 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-elutingstent) ชนิดโลหะทำจาก Chromium Alloy ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 25 มีนาคม 2563 10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 25 มีนาคม 2563 8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน/โฆษณาและเผยแพร่ เขียนโดย พัสดุ 24 มีนาคม 2563 5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน/งานบ้าน-งานครัว/วัสดุบริโภค/จ้างทำตรายาง เขียนโดย พัสดุ 24 มีนาคม 2563 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการชุดหมีผ้าไทเวค ขนาด ขนาด M,L โดยวิะีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 24 มีนาคม 2563 6
19 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดานระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 24 มีนาคม 2563 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 24 มีนาคม 2563 4

Page 1 of 211

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates