money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 เส้น Defibilator + EKG 12 lead เขียนโดย งานสอบราคา 20 เมษายน 2561 12
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย จำนวน 15 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 เมษายน 2561 4
3 ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย จำนวน 20 ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 20 เมษายน 2561 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องพักแพทย์ เลขที่ 309,404,605 อาคารพักแพทย์ 6 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดี อาคารทวารวดีและเดินท่อน้ำดีเข้าถังพักน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำประปาแตก หน่วยงานรังสีวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาแตก บริเวณด้านข้างอาคารคลังยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเสื้อผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 20 เมษายน 2561 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้า/ก่อสร้าง เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 8
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 7
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับพองบอลลูน เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 3
12 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 8
13 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องท้อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 9
14 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ชุดคลุมผ่าตัดทั่วไป และชุดคลุมผ่าตัดชนิดมีช่อง) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 18 เมษายน 2561 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน9ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันรถยนต์) เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัวจำนวน11ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคจำนวน3ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 18 เมษายน 2561 3

Page 1 of 102

banmenu

Free business joomla templates